BANKY VERSUS DOPRAVCI  |  Truck & business 2 / 2006  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 2 / 2006 » BANKY VERSUS DOPRAVCI

BANKY VERSUS DOPRAVCI

 
image238

Peněžních prostředků na provoz není nikdy dost. I proto, že lhůty pro zaplacení faktur zákazníci prodlužují, dodavatelé naopak trvají na co nejkratší splatnosti. Pokud generování vlastních prostředků na investice nestačí, lze se poohlédnout po...

 

Peněžních prostředků na provoz není nikdy dost. I proto, že lhůty pro zaplacení faktur zákazníci prodlužují, dodavatelé naopak trvají na co nejkratší splatnosti. Pokud generování vlastních prostředků na investice nestačí, lze se poohlédnout po nabídce bankovních domů a dalších finančních institucí.

I když platí, že ke každému klientovi přistupují banky a jiné finanční instituce přísně individuálně, přece jen základním ukazatelem pro posuzování možnosti půjčit si jeho bonita.

Bonita
První překážkou při vyřizování žádosti o úvěr nebo jinou formu „finanční injekce“ je často nízká bonita dopravce. Jakmile pracovník banky provádí rozbor solventnosti podniku, jsou dlouhodobé dluhy a leasingové závazky vztaženy na vlastní kapitál. Je-li tento koeficient vyšší než 1,5, pracovník banky by mohl považovat podnik za velmi slabý k tomu, aby mohl unést novou půjčku. Tehdy lze očekávat, že finanční instituce bude požadovat více záruk, zejména od podniků s malým množstvím vlastního kapitálu. Z toho bude s největší pravděpodobností vyplývat také vyšší úroková míra. Dopravci nejen u nás neradi vykazují ‘hospodářský výsledek’, bonita však také představuje důležitou zástavu do budoucna. Proto snaha posílit vlastní kapitál se bude jevit do budoucna jakožto rozhodující, i když není jediným řešením. Dobrou politikou je také reinvestování zisků.

Rentabilita
Je také velice pečlivě sledována. Informuje o mezní životnosti podniku, ale rovněž i o jeho schopnosti vykazovat zisk, a tudíž i dostát svým závazkům ve věci splácení. Nejdůležitějším ukazatelem rentability je cash-flow (čistý výsledek + příděly do rezerv a odpisů). Představuje zisk, který aktivita reálně vykazuje v jednom účetním období. Bude muset být kladný a minimálně pokrývat dlužné splátkové náklady (kapitál + úroky vč. poplatků) v roce. V případě nové půjčky musí cash-flow ‘stanovené’ v business plánu být vyšší (minimálně o 25 procent) než úroky a dlužné splátky.

Více informací pro banku
Banky vyžadují od svých klientů zvýšené množství informací a komunikaci po celou dobu trvání styku. A jen pouhé sdělení jim nestačí Profesionalizace finančního řízení a příprava úvěrové dokumentace jsou totiž to nejdůležitější. Asi nejlepším počinem je s bankovním úředníkem komunikovat otevřeně a permanentně, nehovořit s ním pouze v okamžiku, když je potřeba úvěru akutní. Chce to vybudovat si upřímný vztah a domluvit si s ním pravidelné konzultace zaměřené na vývoj trhu i svého vlastního podniku (finanční, technologický, obchodní). Je dobré mít stále na paměti, že dobrý bankovní úředník je dnes nepochybně obeznámen stejně dobře, ne-li lépe než dopravce, s finanční strukturou a s konkurenční pozicí podniku.

Jak zvýšit dostupnost
Žadatelé o úvěr z řad podnikatelů a malých podniků si mohou zvýšit dostupnost úvěru i sami. Rozhodně se vyplatí kontaktovat banku již ve fázi úvah a prvních příprav akce, na kterou chce dopravce získat prostředky. Peněžní ústav může poskytnout potenciálnímu klientovi potřebné poradenství a nabídnout odpovídající produkt. Proto již z úvodního rozhovoru lze v základních parametrech doporučit jeho vhodnou strukturu. Důležitá je přitom otevřenost při sdělování potřeb i možností podnikatele, protože bankovní poradce může poskytnout kvalitní poradenství a nabídku pouze na základě spolehlivých údajů.

Celý článek si přečtěte v T&B č. 2/06

 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz