Absorbování ekonomických tlaků je náročné  |  Truck & business 1 / 2023  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 1 / 2023 » Absorbování ekonomických tlaků je náročné

Absorbování ekonomických tlaků je náročné

 
2023-barometr

pondělí, 27. března 2023

Pokud bereme v úvahu poptávku po našich službách v oblasti přepravy a distribuce v České republice, patřil rok 2022 mezi ty průměrné. Naproti tomu u mezinárodních přeprav jsme zaznamenali vysokou poptávku a s tím spojenou omezenou dostupnou dopravní kapacitu na evropském trhu. Druhá polovina roku pro nás byla ve znamení vyšší poptávky po skladování.

 

Pokud se pokusíme o dlouhodobější srovnání v rámci období posledních tří let, patřil rok 2022 mezi ty složitější a obtížnější. Také na základě těchto zkušeností očekáváme do budoucna ještě zhoršující se trend. V dopravě, kde již dnes pracujeme s nízkou marží, je absorbování ekonomických tlaků, například v podobě náhlých výkyvů cen pohonných hmot, velmi náročné. Na takovéto situace je třeba velmi rychle reagovat a přijímat rozhodnutí omezující vlivy na hospodaření společnosti. Významnou roli v takto turbulentních podmínkách hraje kvalita obchodního vztahu mezi zákazníkem a poskytovatelem logistických služeb, kde dlouhodobé partnerství přináší větší stabilitu. Z tohoto pohledu můžeme v naší společnosti minulý rok hodnotit veskrze pozitivně, protože s většinou našich zákazníků spolupracujeme dlouhodobě. Podmínkou takového dlouhodobého vztahu je prozákaznická orientace a vysoká kvalita poskytovaných služeb.

Prognózování budoucího vývoje je za takovéto situace krajně obtížné a nelze jej činit s takovou mírou přesnosti jako v minulosti. Nevíme totiž, do jaké míry nás a naše zákazníky postihnou různé přímé či nepřímé vlivy. Možnost prognózování navíc velmi zhoršuje, pokud se dopravce pohybuje v několika rozdílných sektorech, kde se situace vyvíjí odlišně – například v odvětví FMCG (rychloobrátkové zboží, pozn. red.) 

Pro Barometr silniční autodopravy Ing. Svatopluk Úředníček, provozní ředitel, ESA s.r.o., Kladno

 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz