Nezdolná energie Jiřího Kladivy  |  Truck & business 1 / 2017  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 1 / 2017 » Nezdolná energie Jiřího Kladivy

Nezdolná energie Jiřího Kladivy

 
lide-2

pondělí, 27. března 2017

V nové rubrice Návraty a vzpomínky chceme dát slovo pamětníkům, kteří mají velkou zásluhu na vývoji v oborech, které souvisejí s dopravou. Jsou mezi nimi odborníci, kteří ani v pokročilém věku neusnuli na vavřínech. Namísto toho, aby se věnovali svým koníčkům, na něž v aktivním věku nezbyl čas, stále sledují vývoj ve „své branži“. Jedním z nich je Ing. Jiří Kladiva, věrný dopisovatel i našeho magazínu. Zdráhal se vstoupit mezi odborníky, kteří by se vyjadřovali k budoucnosti autodopravy, přestože stále odborně pracuje na úseku mezinárodních informací.

 

Životní příběh Ing. Jiřího Kladivy nejvýstižněji shrnul při loňské oslavě narozenin prvního hosta naší nové rubriky Ing. Jan Ekl, tehdy ve funkci ředitele Svazu spedice a logistiky. S jeho přispěním jsme portrét JK připravili.

Důkladná odborná výbava
V úvodu je třeba zdůraznit, že Ing. Kladiva se v odvětví spedice a logistiky pohybuje bezmála 60 let. Byl nejprve absolventem strojnické průmyslovky v Betlémské ulici v Praze 1, následně pak ČVUT – dopravního směru na fakultě ekonomicko-inženýrské. V prvním desetiletí zaměstnání ještě absolvoval externí vědeckou aspiranturu na Vysoké škole ekonomické s dizertací na téma Mezinárodní kamionové dopravy. Z významných aktivit nelze nezmínit skoro roční zahraniční praxi v dopravních firmách a školách v USA, kterou uspořádal Česmad koncem 60. let ze svých prvních devizových podílů pro pětici pracovníků vybraných v celostátní soutěži.

Aktivní v logistice
Jazykově velmi dobře fundovaný odborník byl po počátečních letech podnikové praxe činný především v podnikatelských dopravních svazech. Do sdružení Česmad nastoupil jako zástupce svého podniku ČSAD KNV Praha v roce 1966 a pracoval zde celkem 17 let. Následně se věnoval také svazové práci na úseku logistiky. Připomeňme alespoň některé z jeho dalších stupínků, kterými během bohaté praxe prošel. Soustředíme se jen na mnohá prvenství v naší dopravě a spedici, se kterými je spojeno jeho jméno.

V roce 1966, kdy Česmad vstoupil do celosvětové Mezinárodní unie silniční dopravy IRU v Ženevě, se stal vůbec prvním československým zástupcem, který po několik let zasedal nejen v sekci autobusové dopravy, ale z počátku také v její mezinárodně-právní sekci, dokud se Česmad nevybavil vlastními právníky.

Jako vůbec prvnímu Čechoslovákovi mu bylo nabídnuto zaměstnání v dopravní divizi Evropské hospodářské komise OSN v Ženevě – kde úspěšně pracoval na úseku mezinárodních homologací dopravní techniky skoro po sedm let.

Opět jako první československý občan byl zvolen na pět let prezidentem světové nevládní organizace Transfrigoroute International. Ta je zaměřena nejen na dopravu pod kontrolovanou teplotou, ale také na mezinárodní spolupráci s výrobci chladírenské dopravní techniky.

Angažování v mezinárodních společnostech
V době začátků existence České republiky se zabývá dopravním poradenstvím a také zastupováním švédského spedičního koncernu Interforward a v rámci toho mu velvyslanectví Švédského království v Praze nabízí funkci prezidenta Švédské obchodní komory v ČR. Funkci vykonával s úspěchem po dobu pěti let.

Po ustavení Svazu spedice a logistiky (SSL) na počátku 90. let a jeho vstupu do Mezinárodní federace spedičních svazů FIATA zde zastupuje náš svaz. Jako vůbec první český speditér vedl skoro sedm let její silniční pracovní skupinu.

Připomeňme jen, že FIATA je dnes jednou z největších nevládních organizací světa, reprezentuje 40 000 spedičních a logistických firem, zaměstnávající okolo 10 milionů pracovníků ve 150 zemích světa. Hrdě nese titul "Architekt transportu". FIATA má zastoupení v ekonomickém výboru OSN. Reprezentuje logistický obor světa s ostatními organizacemi, jako jsou ICC, IATA, IRU, WCO, WTO a další.

Zakladatelská činnost
Ještě několik slov k zakladatelskému období Jiřího Kladivy. Počátkem 90. let zakládá vlastní dopravní poradenství, pořádá semináře a vydává odborné texty pro začínající soukromý sektor, současně zastupuje už zmíněný švédský koncern.

Inspirován a podporován švýcarskými obchodními přáteli – zakládá „Propeller Club USA - Port of Prague“ – pražskou filiálku světového klubu dopravních manažerů s hlavním sídlem v Kalifornii. Setkává se zde měsíčně po několik let kolem 60 našich manažerů ze všech dopravních oborů, aby se po letech izolace věnovali situaci v dopravě ve světě a v diskusích se chystali na nástup soukromého podnikání v dopravě, spedici a logistice. „Propeleru“ předsedá pět let. Zde také vyšly impulsy k dalším zakladatelským krokům.

Před čtvrt stoletím zakládá „Svaz spedice a skladování“ později s názvem „Svaz spedice a logistiky“ – zaměřený už na podporu soukromé spedice. Formuluje stanovy svazu, svolává do hotelu International v Praze ustavující zasedání, na které přišlo kolem 50 firem. Dnes má Svaz kolem 200 členů, celou řadu odborných pracovních skupin a je, jak jsme uvedli, po čtvrt století aktivním členem Světové spediční federace FIATA.

Krátce na to zakládá první dopravní týdeník v naší zemi vůbec – „Dopravní noviny“. V západních zemích věc informačně zcela nezbytnou. Za socialismu i přes existenci samostatného dopravního nakladatelství a řadu jeho pokusů bylo založení podobných novin prostě nemožné. Jiří Kladiva se stává jejich prvním vydavatelem i šéfredaktorem.

Čestná členství
U příležitosti 20 let existence SSL je mu uděleno čestné členství a u příležitosti 50 let sdružení Česmad v loňském roce na Trojském zámku získal čestné členství i tohoto svazu. Není snad osobnost v naší hospodářské sféře, které by byla udělena za zásluhy čestná členství od dvou podnikatelských svazů.

Úplně na závěr
Jak znám Jiřího Kladivu, „trpí“ nedoceněným anglickým humorem. Říká o sobě: „Jediná snad pozitivní věc na mně byla pozornost výuce cizích jazyků.“

Jiří může být vzorem nebývalou pílí, houževnatostí a pokorou. To lze brát jako důraznou výzvu mladším generacím a cestou k příznivému vývoji lidského rodu, ať již ženoucího svůj trailer po nekonečných dálnicích, anebo šlapajícího pěšky svou rodnou hroudu.

Text: Vlastislav Tůma z podkladů Ing. Jana Ekla

foto: Ing. Martina Vampulová

 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz