CNG na „plný plyn“?  |  Truck & business 1 / 2014  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 1 / 2014 » CNG na „plný plyn“?

CNG na „plný plyn“?

 
cng-4

středa, 26. března 2014

Ve zkratce NGV (Natural Gas Vehicle) se skrývá jeden z potenciálních energetických zdrojů, který by měl v dopravních prostředcích v dohledné době nahradit dosud dominující ropné produkty. Není divu, že se v posledních letech k tématu zemní plyn v motorových vozidlech vyjadřují nejen výzkumné a vývojové ústavy a instituce či dopravci, ale i výrobci příslušné techniky. Jaký je současný „stav plynu v Evropě“, se mohli dozvědět účastníci nedávné konference.

 

Český plynárenský svaz uspořádal v pořadí již 7. konferenci Perspektivy rozvoje a využití CNG a LNG v dopravě, která se uskutečnila 19. února 2014 v kongresovém centru U Hájků v Praze 1. Vzhledem k tomu, že šlo po nedávném setkání českých představitelů zainteresovaných organizací a společností provozujících vozidla na plyn o konferenci s účastí zástupců sedmi evropských zemí, rozhodli jsme se věnovat této akci větší prostor. Mezi téměř dvacítkou řečníků informujících o novinkách a trendech v oblasti stlačeného zemního plynu (CNG) a zkapalněného zemního plynu (LNG) nechyběli z domácích přednášejících zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, společností Škoda Auto, RWE, Vítkovice Doprava, města Tábor aj. Program této jednodenní konference se skládal ze třech přednáškových bloků, které obsahovaly dvě desítky odborných přednášek. Nejprve pár slov o pořadateli konference.

Český plynárenský svaz
V úvodu připomeňme, že Český plynárenský svaz (ČPS) vznikl v roce 1992 jako nezávislé sdružení firem a odborníků působících v plynárenství a souvisejících oborech a v současné době jej vytváří stovka odborných sdružení a 250 individuálních členům – ve velké většině špičkových plynárenských odborníků. Dříve, než zamíříme do přednáškového sálu, připomeňme několik zajímavých čísel z podkladů ČPS.
Nárůstu CNG vozidel odpovídá i spotřeba CNG. Ta v ČR za rok 2013 činila téměř 22 miliony m3, což představuje 44procentní nárůst proti roku 2012. Stejný trend je i v okolních státech. Podle německé energetické agentury DENA vzrostla už vloni v první polovině roku meziročně poptávka po CNG o 60 procent. Mezi roky 2008 - 2013 vzrostla globální poptávka po CNG i LNG na více než dvojnásobek z 13,6 miliardy m3 na 30,1 miliardy m3. Evropská plynárenská asociace (Eurogas), ve které reprezentuje Českou republiku ČPS, ve své zprávě uvádí, že se může spotřeba CNG v Evropě zvýšit do roku 2035 až sedminásobně (EUROGAS LONG-TERM OUTLOOK FOR GAS TO 2035). V České republice je v provozu již přes 50 veřejných plnicích stanic na CNG. Do konce roku 2014 by jich mohlo být v ČR v provozu až devadesát.
Nahlédněme již do přednáškového sálu, abychom připomněli alespoň pár příspěvků, které nás zaujaly.

Optimismus a realita
Auta na stlačený zemní plyn v Česku, jako alternativa vozidel na kapalná paliva, vítězí, posuzováno počtem prodaných vozidel, nad elektromobily. Meziročně jich přibylo asi 2,4 tisíce a celkem jich jezdí v ČR už 6,7 tisíce. Největší vozové parky společností u nás již mají 500 až 700 CNG vozidel a začínají se samy prosazovat v organizacích, jakými jsou hasičské záchranné sbory, městská policie, ČSAD, Česká pošta aj. Když v roce 2010 vydala GIA (Global Industry Analysts) zprávu, že do roku 2015 bude jezdit asi 28 milionů CNG vozidel, nikdo jí nevěřil. „Ve světě je na konci roku 2013 podle NGV Journal již 19,87 milionu CNG vozidel, některé statistiky uvádějí čísla ještě větší,“ uvedl Jan Ruml, výkonný ředitel Českého plynárenského svazu. IANGV už také v roce 2010 odhadovala, že do roku 2020 by automobily na CNG mohly představovat až 9 procent všech vozidel na světě. I zde je velmi pravděpodobné, že na světě těchto 50 milionů vozidel na CNG bude. Potvrzuje to i nejnovější zpráva Navigant Research, podle které světový prodej CNG autobusů a nákladních vozů má stoupnout ze 170 tisíc/rok na téměř 400 tisíc v roce 2022.

Účastníky konference pozdravil výkonný ředitel Evropské asociace pro zemní plyn a biometan v dopravě (Natural & bio Gas Vehicle Association – NGVA Europe) Lennart Pilskog, který konstatoval: „CNG zažívá celosvětově velký rozmach. EU počítá se 160 miliony eur, které budou investovány do infrastruktury CNG stanic v EU. Článek 20 Návrhu směrnice EU o zavedení infrastruktury pro alternativní paliva přímo nařizuje státům EU zajistit veřejně přístupnou infrastrukturu pro dodávku CNG s přesnými vzdálenostmi mezi čerpacími stanicemi, které umožní provoz vozidel na CNG na celém území Unie s určitým počtem čerpacích stanic umístěných v městských aglomeracích.

Po následujícím krátkém projevu prvního domácího řečníka Ing. Miloše Křepelky z Ministerstva životního prostředí, který připomněl „kotlíkové dotace“, ustálení pojmu čistá mobilita na MŽP či nový operační program zahrnující plynová vozidla, následovala přednáška doc. Ing. Václava Kozy z VŠCHT který se ujal tématu kvalita zemního plynu pro plničky CNG. Sekci s přehledem moderoval ostřílený diskutér Ing. Jan Ruml.

Nové trendy a boj s emisemi
V úvodu druhé sekce vystoupil Dr. Martin Hrdlička, vedoucí vývoje podvozku a agregátu ze Škoda Auto, a. s., s příspěvkem „Nové trendy v NGV – vozidla, infrastruktura a možnosti trhu“. Konkrétními výsledky měření se zabýval Andrzej Szczotka z polské společnosti BOSMAL Automotive R & D Insitute Ltd. Cílem přednášky bylo srovnání emisí výfukových plynů a výkonu automobilů s pohonem na benzin a CNG. Na jeho přednášku navázal Ing. Jan Vodstrčil, manažer homologace ze společnosti Iveco Czech Republic, a. s.

Celý článek si přečtěte v časopise Truck & business 1/2014

Napsal: Redakce

 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz