EU: dozvuky chybných rozhodnutí  |  Truck & business 1 / 2013  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 1 / 2013 » EU: dozvuky chybných rozhodnutí

EU: dozvuky chybných rozhodnutí

 
image136

Loňský konflikt mezí Komisí a EP ovlivnil jednání prvních dvou měsíců letošního roku. Co čeká na irského předsedu v prvním pololetí a v jakém stavu předá předsednictvo Rady Evropské unie Litvě v červnu 2013? To jsou otázky, které jsou námětem...

 
Loňský konflikt mezí Komisí a EP ovlivnil jednání prvních dvou měsíců letošního roku. Co čeká na irského předsedu v prvním pololetí a v jakém stavu předá předsednictvo Rady Evropské unie Litvě v červnu 2013? To jsou otázky, které jsou námětem dnešního hodnocení nejnovějšího dění v EU.

HODNĚ PRÁCE PRO IRSKÉ PREZIDENSTVÍ V EU
V tomto pololetí předsedá Irsko Radě Evropské unie. V dalším pololetí připadne tato úloha Litvě. Na psacím stole irského ministra dopravy Leo Varadkara leží 20 témat. Co se totiž nepředloží Evropskému parlamentu (EP) do letní přestávky, nebude již možno v tomto legislativním období uzavřít. Důvod: na jaře 2014 začne evropský volební boj kolem zastoupení v EP. Dvě letošní témata chtěla Evropská komise uzavřít již loni. Jde o alternativní paliva a o Čtvrtý balík drážních předpisů. V druhém případě Irové zvažují, zda návrh nerozdělit. Vydělit spíše technickou a méně konfliktní část, která se zabývá schvalováním drážních vozidel a budoucí rolí Evropské drážní agentury. Zde by chtělo irské prezidentství dosáhnout společného stanoviska členských států do konce června. „Horké“ body balíku – otevření drážních trhů a oddělení sítě od provozu – by se odložily.

Nedávno Komise sdělila své představy o novém nařízení o rozměrech a hmotnostech silničních nákladních vozidel. Nejde zde o zvětšování ložných ploch, ale o změny na vozidlech pro efektivnější aerodynamiku a větší bezpečnost řidičů. Přeshraniční provoz velmi dlouhých souprav nevyžaduje údajně nová zákonná opatření, ale novou interpretaci současných předpisů. Připomíná se tu ovšem loňský konflikt v této záležitosti mezi Komisí a EP.
Velké letošní úkoly se týkají legislativního procesu. Jde kupř. o Transevropskou dopravní síť a schválení systému jejího financování cestou tzv. Connecting Europa Facility. Velmi zde záleží na postoji vlád členských zemí. Další silniční projekty se týkají prosazení jednotných základen a metod výběru poplatků za používání komunikací. I tyto záležitosti chtějí mít Irové uzavřeny do konce června. Totéž se týká letištního balíku.

OPATŘENÍ NA PODPORU ATERNATIVNÍCH PALIV
Evropská komise předložila balíček opatření k zajištění vybudování čerpacích stanic alternativních paliv po celé Evropě, které by měly mít společné standardy. Současné politické iniciativy se zaměřují na vývoj alternativních paliv a vozidel, avšak zpravidla ne na distribuci pohonných hmot. Mezi hlavní překážky využití čistých paliv patří vysoké náklady na vozidla, nízká úroveň přijetí u spotřebitelů a nedostatek dobíjecích a čerpacích stanic. Po vozidlech není dostatečná poptávka a tím pádem je i nedostatek čerpacích stanic. Komise proto navrhuje balíček závazných cílů pro členské státy týkající se minimální úrovně infrastruktury pro čistá paliva (elektřina, vodík a zemní plyn). Místopředseda Evropské komise zodpovědný za dopravu Siim Kallas uvedl, že rozvoj inovativních a alternativních paliv je způsob, jak zefektivnit evropské hospodářství a snížit závislost na ropě. Jedná se zároveň o velkou příležitost pro Evropu k vytvoření silné pozice na rychle rostoucím globálním trhu.

ŠPATNÁ TAKTIKA KOLEM DLOUHÝCH SOUPRAV
Mnoho kritických slov musel dopravní komisař EU Siim Kallas vyslechnout 15. ledna v Evropském parlamentuˇ(EP). Členové výboru pro dopravu EP ho pozvali do Štrasburku, aby jim byl formou otázek a odpovědí k dispozici, pokud jde o téma přeshraničních jízd velmi dlouhých souprav. Kallas uznal, že v dosavadním řízení udělal chybu. Nezmínil však jeho korekci. Ovšem v zákoně o rozměrech a hmotnostech nákladních vozidel se nemá téma giga-souprav uvádět. To některé europoslance rozhořčilo. Kallas je loni ujistil, že přeshraniční jízdy velmi dlouhých souprav mají zůstat nezákonné, potom však zákon nově interpretoval. Tím se EP cítil obehrán.

Celý článek si přečtěte v T&b č. 1 / 2013

 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz