Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů  |  Truck & business 1 / 2008  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 1 / 2008 » Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů

 
image549

Získávání a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je odborný termín, pod nímž je skryt trvale a dlouhodobě nedostatečně řešený problém, jak účinně a zejména soustavně ovlivňovat profesní skupiny řidičů tak, aby byl zaručen stálý vliv na...

 

Získávání a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je odborný termín, pod nímž je skryt trvale a dlouhodobě nedostatečně řešený problém, jak účinně a zejména soustavně ovlivňovat profesní skupiny řidičů tak, aby byl zaručen stálý vliv na udržování jejich odborných znalostí a dovedností nezbytných pro bezpečné řízení vozidel určených pro nákladní dopravu a pro hromadnou dopravu osob.

Základní formou bylo vždy (a je tomu tak i dnes), teoretické školení, tedy aktuální obsah vybraných přednášek. Absentovala však praktická část, zdokonalování řidiče ve vlastním ovládání vozidla. Tuto část současná právní úprava ve svých ustanoveních dosud neřešila.
Trvalý význam tohoto dopravně bezpečnostního problému podtrhla opětovně Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu. Tato směrnice byla také hlavní příčinou novelizace zákona č.247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů.
Novela zákona přijatá parlamentem České republiky pod číslem 374/2007 Sb. zapracovává především právě výše uvedený předpis Evropských společenství, a proto těžiště novely spočívá v zásadní změně páté části zákona, která se zdokonalováním odborné způsobilosti profesionálních řidičů zabývá.

Nový zákon
Zákon č.374/2007 Sb. zásadním způsobem ovlivňuje další vzdělávání řidičů, kteří řídí motorová vozidla, k jejichž řízení opravňují řidičská oprávnění taxativně vyjmenovaná zákonem, současně však ve svém ustanovení zákon z této povinnosti vyjímá některé řidiče vozidel, kterých se dosud povinnost zdokonalování odborné způsobilosti týkala. Bohužel, v době zpracování tohoto článku není k dispozici prováděcí předpis této novely (bude připraven ke dni účinnosti zákona, tedy k 1. dubnu 2008) a proto mohou být některé informace neúplné, respektive, lze na dopady uplatnění některých ustanovení zákona pouze usuzovat.
Novela však nebude mít dopady pouze na řidiče vozidel, ale také na každého
dopravce, který má uvedené skupiny řidičů v pracovním poměru, rovněž i na zájemce o řidičské povolání z profese. Tento nový právní předpis je předmětem mnoha očekávání, ovšem také obav, a to jak ze strany řidičů, tak i dopravců.

Ilustrační foto
Celý článek si přečtěte v dubnovém vydání Truck & business.


 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz