Novinky z Evropské unie  |  Truck & business 1 / 2008  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 1 / 2008 » Novinky z Evropské unie

Novinky z Evropské unie

 
image136

K jedné z hlavních priorit slovinského předsednictví EU, jež začalo prvním lednem tohoto roku a potrvá celé první pololetí, je sjednocení balíku opatření o vstupu na trh a do podnikání v silniční nákladní dopravě. Přitom jde hlavně o to nově pojmout...

 
K jedné z hlavních priorit slovinského předsednictví EU, jež začalo prvním lednem tohoto roku a potrvá celé první pololetí, je sjednocení balíku opatření o vstupu na trh a do podnikání v silniční nákladní dopravě. Přitom jde hlavně o to nově pojmout pravidla o kabotáži v této dopravě. Jak ukázaly diskuse v minulém pololetí pod portugalským vedením, střetávají se v Radě ministrů dva extrémy: Jedna část členských států je pro restriktivní opatření, zatímco druhá by omezení nejraději odstranila. Komise navrhla, aby se kabotáž v EU omezila na tři jízdy. Slovinsko chce dále prioritně pracovat na balíku směrnic k dalšímu zlepšení bezpečnosti na moři (Erika III), satelitním systému Galileo a zavedení emisní normy Euro 6 pro nákladní automobily. Rovněž by měl přijít na pořad Rady celoevropské stíhání dopravních deliktů. Slovinsko se chce zasazovat o lepší napojení západního Balkánu na evropskou dopravní síť.

25metrové soupravy zatím zastaveny
Ministři dopravy 27 členských států EU znovu přibrzdili přímluvce za 25 metrů dlouhé soupravy v Evropě. Závěry Rady ministrů k logistice v nákladní dopravě neobsahují žádný odkaz na modulární koncepci v dlouhých soupravách. Pro ni se zasazovali především ministři Švédska, Finska a Holandska. Německo a Rakousko zase prosazovaly, že se bude uznávat jen „využití standardizace pro vozidlové technologie a další vybavení“.
Evropská iniciativa ve prospěch 25 metrů dlouhých silničních souprav se však může dostat na stůl později. Švédsko podle údajů diplomatů v Radě oznámilo, že s věcí opět přijde v době svého prezidentství v roce 2009.

Normy na emise jemného prachu
Města a obce nebudou muset podnikat krátkodobá opatření, když po více než 35 dní v roce překročí mezní hodnoty jemného prachu. Shodly se na tom Evropský parlament a Rada ministrů při revizi směrnice EU o kvalitě ovzduší.
Příslušná povinnost byla změkčena na doporučení. Kromě toho mohou obce při boji s vysokou koncentrací jemného prachu požadovat o odklad do konce roku 2011. Teprve potom budou muset povinně dodržovat mezní hodnoty z roku 2005. Aby však získaly odklad, musejí obce předložit akční plán a přehled potřebných opatření. Europoslanci se nedokázali prosadit s požadavkem na pružnost při dodržování denních mezních hodnot. Budou se také poprvé zjišťovat nejvyšší hodnoty zvláště malých prachových částic: od roku 2010 bude nejdříve platit nezávazná cílová hodnota 25 mikrogramů v kubickém metru, od roku 2015 bude závazná.

EU přispěje na ruské hraniční přechody
Za účelem zkrácení vícekilometrových front před hraničními přechody v severozápadním Rusku dá Evropská komise k dispozici 3,5 mil. eur (zhruba 90 milionů korun). Prostředky mají být využity v letech 2009 a 2010 k obnově a rozšíření kontrolních bodů Těrechovo – Grebněvo (Lotyšsko – Rusko), Narva – Ivangorod (Estonsko – Rusko) a Vaalimaa – Torfjanovka (Finsko – Rusko). Nebylo ještě oznámeno, kolik peněz každá z dotyčných zemí EU obdrží.

Městská doprava národní věcí
Německá spolková vláda usiluje o to, aby členské státy EU mohly vydávat dopravní opatření pro města ve vlastní kompetenci. S ohledem národní zvláštnosti neslibuje harmonizace příslušných předpisů v rámci EU úspěch. Takto reagovala vláda na nedávnou parlamentní interpelaci Strany zelených v SRN. Také zavádění poplatků za používání silnic, jako např. městské mýtné „City-Maut“ by se mělo přenechat členským státům. V zásadě však spolková vláda vítá, že se EU ve své Zelené knize problémů dopravy ve městech ujala.


EU žaluje Řecko kvůli tachografům
Evropská komise vznesla u Evropského soudního dvora žalobu proti Řecku, protože stále ještě nezavedlo digitální tachografy. Kromě toho riskuje žalobu osm členských států za to, že dosud nesdělily, jaká národní opatření podnikly k realizaci směrnice, upravující doby řízení a odpočinku řidičů z povolání (2006/22/EG). Poslední upomínku obdržely Itálie, Litva, Lucembursko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Spojené Království a Řecko. Kvůli neaplikaci směrnice do národního práva, chybí dotyčným členským státům podle Komise právní nástroje, jak v oboru zajistit férovou konkurenci. Dopravní podniky, sídlící v Řecku, nemohou digitální tachografy uplatňovat a vozidla, registrovaná po 1. květnu 2006, používat v jiných zemích EU.

Namále má i Španělsko
Kvůli velkým slevám na dálničním mýtném připravuje Evropská komise právní kroky proti Španělsku. Země snižuje dálniční poplatky častým uživatelům až o 50 procent. Tyto v očích EK „přehnané úlevy“ jdou především ve prospěch domácích autodopravců, narušují pravidlo nediskriminace a škodí hospodářské soutěži. Po obdržení dopisu se žádostí EK, aby se nežádoucí stav odstranil, má země tři měsíce na to uvést opatření do souladu s evropskými předpisy. Když v této lhůtě nedojde k řešení, předloží EK kauzu Evropskému soudnímu dvoru.

Více kontrol
Vozidla s digitálními tachografy budou od letošního roku v EU častěji kontrolována. Stoupne počet kontrol jako takových a také kontrol v podnicích. Je to dáno přísnějšími nároky ze strany EU, určenými směrnicí 561/2006. Členské státy Evropské unie musí od 1. ledna zkontrolovat nejméně dvě procenta pracovních dní řidičů. Jde o kombinace vozidel o celkové povolené hmotnosti nad 3,5 t, jež jsou nasazena v komerční dopravě. Současně stoupá počet kontrol v podnicích cestou státního dohledu z dosavadních 30 na alespoň 50 procent kontrolovaných pracovních dní řidičů. Zvyšuje se nejen absolutní počet kontrol, ale také jejich kvalita, protože oproti silničním kontrolám bude při kontrolách v podnicích věnováno více času prohřeškům řidičů proti platným přepisům.

Volná kabotáž asi od roku 2014
Omezení kabotáže v silniční nákladní dopravě by měla postupně odpadat a v roce 2014 zcela skončit. Takto se vyslovil koncem ledna dopravní výbor evropského parlamentu (EP) při hlasování o nařízení EU k přístupu na trh v této dopravě. Podle toho bude kabotáž v první fázi omezena na tři jízdy, z nichž poslední bude muset proběhnout v rámci sedmi dní v návaznosti na uskutečněnou mezinárodní dopravu. Dva roky po vstupu nového nařízení v platnost se omezení rozšíří ze tři jízd na sedm v rámci sedmi dní. V roce 2014 mají kabotážní omezení odpadnout – a sice pokud Evropská komise nepřijde v roce 2012 s jiným návrhem.
Dopravní výbor kromě toho zpřesnil předpoklady pro dopravu mezi dvěma členskými státy, z nichž žádný není státem filiálky dopravního podniku („třetizemní doprava“). Tyto dotyčné státy dostávají možnost požadovat při pravidelné a systematické třetizemní dopravě, že při ní platí stejné pracovní a zaměstnanecké podmínky jako pro domácí dopravce. Většinu nezískal pozměňovací návrh europoslance za německou SPD Williho Piecyka, který chtěl poskytnout zemím EU další možnost ochranných opatření proti závažnému narušování trhu vnitrostátní dopravy.


 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz