Regionální shromáždění  |  Truck & business 1 / 2007  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 1 / 2007 » Regionální shromáždění

Regionální shromáždění

 
image369

Na první březnovou sobotu svolala Regionální komise Praha sdružení ČESMAD BOHEMIA shromáždění, které se uskutečnilo v hotelu STEP v Praze 9. Zaujalo nás několik témat, která se dotýkají dopravců nejen pražského regionu. Je to zejména dopravní...

 
Na první březnovou sobotu svolala Regionální komise Praha sdružení ČESMAD BOHEMIA shromáždění, které se uskutečnilo v hotelu STEP v Praze 9. Zaujalo nás několik témat, která se dotýkají dopravců nejen pražského regionu. Je to zejména dopravní infrastruktura a kvalita řidičů.

Oběma problémům se věnoval v hlavním referátu předseda Regionální komise Ing. Jiří Povolný. Ani další řečníci se jim nevyhnuli. Jen jsme zaslechli poněkud jiné modifikace nářků, ať již ze strany nejvyšších představitelů Česmadu či hostů z ministerstva dopravy.
Při úvahách o budoucnosti autodopravy vycházeli všichni vystupující z předpokladu, že nárůst počtu vozidel nelze zastavit. Je třeba počítat s tím, že převzetí podstatné části nákladů jiným druhem dopravy je nereálné.
Kritice byly podrobeny zejména tyto klíčové skutečnosti ovlivňující jak současný stav, tak i další vývoj v autodopravě: žalostný stav silnic, nízká kvalifikace a nedostatek řidičů.

Zanedbaná infrastruktura
Dobrý stav silnic má podstatný vliv na bezpečnost silničního provozu. S jejich neutěšeným stavem padla kritika i na nevyhovující parkoviště u hlavních tahů.
Přednášející upozornil na to, že zprovoznění dalších úseků dálnic sice přispělo ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu, neobešlo se však bez celé řady oprávněně kritizovaných nedostatků. V souvislosti s kvalitou silnic je nutno obecně konstatovat, že zanedbanost nebyla zastavena, ale stále narůstá.
K hlavním problémům regionů, s nimiž musí ovšem bojovat nejen pražští řidiči, je stále nedokončený obchvat Prahy. Velkou neřestí je zmanipulování výběrových řízení, což má za následek až dvojnásobně vyšší náklady na stavbu a rekonstrukci silnic, než je tomu v Německu. A mýtné rozhodně nebude v dohledné době podstatným zdrojem příjmů.
Nedostatek dobrých řidičů
Limitujícím faktorem rozvoje dopravních firem jsou řidiči, a to jednak jejich nízká profesní úroveň, jednak jejich časté odchody k zahraničním firmám. V tomto směru může ČESMAD BOHEMIA sehrát důležitou roli. První krůčky byly již uskutečněny a přinesly plody v realizaci pilotního projektu SOU Hostivař a ISŠT Benešov při finanční podpoře ČESMADU BOHEMIA. Na září se připravuje setkání Regionální komice a Předsednictva Česmadu s řediteli SOŠ a ISŠT z České republiky, kde by měly být projednány možnosti spolupráce na tomto důležitém poli. Je třeba najít systémové řešení celého problému s využitím zdrojů z EU na rekvalifikaci.

Vláda autodopravcům nepřeje
Závěrem předseda regionální komise shrnul to, co tíží dopravce nejvíce, což je nepřátelský postoj vlády k automobilové dopravě, s čímž souvisí i vyhlášení zákazů jízd. To lze brát jako neuznávání role silniční dopravy. Velkým problémem je i nerovnoprávné postavení českých dopravců v EU. Za velký nedostatek je nutno označit i absenci dlouhodobého koncepčního řešení legislativy, kdy každý nový zákon vznáší zmatek do zaběhnutého systému dopravy. Ukončení slev pro Euro 2 (40 %) a Euro 3 (48 %) ze silniční daně je rovněž ránou pod pás zejména svědomitým dopravcům.


 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz