NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ  |  Truck & business 1 / 2006  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 1 / 2006 » NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ

NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ

 
image67

Povinnost profesionálních řidičů absolvovat dopravně psychologické a neurologické vyšetření nejpozději do konce roku 2007, to je jeden z důsledků novely zákona o provozu na pozemních komunikacích. Dá se očekávat, že zejména v dopravních...

 
Povinnost profesionálních řidičů absolvovat dopravně psychologické a neurologické vyšetření nejpozději do konce roku 2007, to je jeden z důsledků novely zákona o provozu na pozemních komunikacích. Dá se očekávat, že zejména v dopravních společnostech to bude znamenat velký rozruch.

Všichni účastníci silničního provozu vědí, že 1. července 2006 nastupuje účinnost novely zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (tzv. zákon o silničním provozu) ze dne 14. září 2000. Tuto novelu provádí Zákon č. 411/2005 Sb., který nabyl platnosti uveřejněním ve Sbírce zákonů České republiky dne 17. října 2005. Jde o novelu často a oprávněně diskutovanou i kritizovanou.
Diskutovaná novela mimo celé řady změn přináší také nové nároky na profesionální řidiče osobní i nákladní veřejné dopravy pro cizí potřebu. Je jím také povinné odborné lékařské vyšetření neurologem a psychologem. Tzv. dopravně psychologického a neurologického vyšetření včetně vyšetření elektroencefalografem (EEG) se netýká jen profesionálních řidičů, kteří provádějí silniční dopravu soukromé povahy za podmínky, že není prováděna za úplatu.

Povinné vyšetření
Dopravně psychologickému a neurologickému vyšetření včetně EEG vyšetření je držitel řidičského oprávnění (viz tabulka 1) povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, tedy „než sedne za volant“. Dalšímu dopravně psychologickému vyšetření a neurologickému a EEG vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením padesáti let a nejpozději v den dovršení padesáti let a dále pak každých pět let.
Dopravní psychologické vyšetření provádí psycholog nebo klinický psycholog. Neurolog (s příslušným vzděláním) popisuje a hodnotí výsledek vyšetření EEG v kontextu klinického neurologického vyšetření.
Pozn.: Podezřele formulovaný odstavec 5 paragrafu 87a (jeho originální text zní: „Dopravně psychologické vyšetření a neurologické vyšetření, včetně EEG se vyhotovuje písemnou formou a je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti“) měl asi nejspíše znít: „Výsledek dopravně psychologického a neurologického vyšetření, včetně EEG se vyhotovuje písemnou formou a je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti“.
Předpoklad některých řidičů, že jejich odborné vyšetření bude probíhat bez fyzického, resp. klinického vyšetření tedy určitě není na místě.

Zaskočení řidiči
Řidiče v zaměstnaneckém poměru docela překvapilo ustanovení odstavce 6 paragrafu 87a. V něm je uvedeno, že náklady na dopravně psychologické a neurologické vyšetření (včetně EEG) držitelů řidičských oprávnění hradí sám řidič. Přitom dosavadní praxe je zavedena tak, že náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku (podle § 87 odstavce 6) u profesionálních řidičů - zaměstnanců hradí jejich zaměstnavatel.
Zcela zásadní informací je skutečnost, že novela zákona ukládá povinnost absolvovat dopravně psychologické a neurologického vyšetření včetně EEG všem profesionálním řidičům v termínu jejich pravidelné lékařské prohlídky, nejpozději však do 31. prosince 2007. Mohlo by se tak stát, že jinak již profesionální řidiči nebudou moci po tomto datu své povolání nadále provádět.
Příloha k novelizovanému zákonu č. 361/2000 Sb. v článku II přímo uvádí formulaci „v termínu pravidelné lékařské prohlídky“, proto z ní nelze v žádném případě vyvozovat možný odklad pro toto specializované vyšetření. To znamená, že dopravně psychologickému a neurologickému vyšetření (včetně EEG) je držitel řidičského oprávnění uvedený v § 87a odst.1 zákona (tedy profesionální řidič) - ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona – povinen se podrobit v rámci pravidelné lékařské prohlídky. Její absolvování je mu uloženo již původním zněním zákona č. 361/2000 Sb. podle § 87 odst. 2. Dopravně psychologické a neurologického vyšetření (včetně EEG) tudíž bude po 1. červenci 2006 povinen požadovat každý praktický lékař vystavující kterémukoliv profesionálnímu řidiči potvrzení o absolvování pravidelné lékařské prohlídky. Navíc od konce roku 2007 si pak budou muset ti profesionální řidiči, kteří absolvovali pravidelnou lékařskou prohlídku ještě před 1. červencem 2006, odborné dopravně psychologické a neurologického vyšetření doplnit samostatně. Původní lékařská prohlídka absolvovaná před 1. červencem 2006 jim totiž jinak pozbude platnosti. Jak známo, vstupní lékařské prohlídce se je profesionální řidič povinen podrobit před zahájením výkonu činnosti a dalším pravidelným lékařským prohlídkám pak do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně.

Na nic nečekat
Otálení tak není na místě. Profesionální řidiči i dopravci by měli vědět, že vyšetření je náročné na čas i peníze. Například čekací doba na neurologické vyšetření se v České republice pohybuje v týdnech a někde dokonce v měsících. Čekací doba na vyšetření EEG tam, kde je prováděno samostatně, je jen o trochu kratší, do jednoho měsíce. Cena za kompletní dopravně psychologické a neurologické vyšetření (včetně vyšetření EEG) se pohybuje do 5000 Kč. Navíc pouze část neurologů má k dispozici vlastní přístroj EEG.
Užitečný a praktický je zatím ojedinělý vznik specializovaných pracovišť pro dopravně psychologické a neurologické vyšetření (včetně EEG). Podrobnější informace jsou velmi přehledně dostupné na www. vysetreniridicu.cz. Jen doporučit jako velmi rozumnou lze proto pro profesionální řidiče, resp. i pro dopravní firmy, které by měly být svým řidičům nápomocné, organizovanou návštěvu specializovaného pracoviště. Tam lze oprávněně předpokládat nejen přátelský přístup lékařů odborně seznámených s problematikou, ale také efektivní a především maximálně časově úsporný postup.

Vyšetření profesionálních řidičů
Dopravně psychologické, neurologické i EEG vyšetření upravuje § 87a.
Odborným vyšetřením je povinen se podrobovat:
- držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E a C1+E, který řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla, a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7500 kg,
- držitel řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.

Vyšetření EEG
Smyslem EEG vyšetření je především odhalit eventuální onemocnění epilepsií (přitom se jím však toto onemocnění nedá vyloučit - pouze u cca 20 procent jednotlivých EEG záznamů epileptiků lze pozorovat charakteristiku pro typické projevy epilepsie) či zjištění jiného závažného postižení mozku, např. jeho nádoru.
U větší části populace lze vyšetření EEG v závislosti na zvolených kritériích vyhodnotit jako tzv. abnormální EEG nález, nález abnormálního EEG však automaticky není důvodem k odebrání řidičského oprávnění.
Norma na vyhodnocování nálezu EEG je problematická, tudíž i vyhodnocení EEG nálezu může být u téže osoby posuzováno dvěma neurology různě.
Vyšetření EEG je v Evropě přisuzován podstatně vyšší význam než např. ve Spojených státech Amerických.
Cena přístroje EEG se pohybuje okolo 300 tisíc Kč
Neurologové jsou odborní lékaři, řada z nich se dosud dívá na každého příchozího jako na pacienta, resp. jako na nemocného…

 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz