BRUSEL HLÁSÍ POLOJASNO  |  Truck & business 1 / 2006  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 1 / 2006 » BRUSEL HLÁSÍ POLOJASNO

BRUSEL HLÁSÍ POLOJASNO

 
image56

Kompromisní úprava pravidel pro řízení a odpočinek řidičů silničních vozidel je v řadě ohledů přinejmenším nedomyšlená. Evropský parlament a rada ministrů EU se po několika letech jednání 6. prosince loňského roku dohodly na kompromisním návrhu pro...

 
Kompromisní úprava pravidel pro řízení a odpočinek řidičů silničních vozidel je v řadě ohledů přinejmenším nedomyšlená.

Evropský parlament a rada ministrů EU se po několika letech jednání 6. prosince loňského roku dohodly na kompromisním návrhu pro úpravu pravidel doby řízení a odpočinku řidičů silničních vozidel a změnách ve směrnici, která upravuje pravidla kontrol. Dohoda také obsahuje nový termín pro povinnou montáž digitálních tachografů do nových vozidel. Pro obor silniční dopravy nejsou výsledky toho jednání rozhodně uspokojivé.

Nová úprava byla začátkem února schválena Evropským parlamentem a Radou ministrů. Po formálních schváleních je na řadě konečná verze, jazykově upravená, plánovaná ke zveřejnění na březen. Text se následně přeloží do všech úředních jazyků EU, tedy i do češtiny. Očekává se, že k oficiálnímu zveřejnění by mělo dojít v průběhu letošního dubna v Úředním věstníku EU. Nové nařízení, které nahradí v současné době platné nařízení Rady (EHS) č.3820/85 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě, vstoupí v platnost jeden rok po vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku, tedy zhruba v polovině příštího roku. Výjimku tvoří ustanovení o povinné montáži digitálních tachografů a některé články, související s technologií digitálních tachografů, do nových vozidel (poprvé uváděných do provozu), kde platnost nastane dvacet dnů po vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku.

Digitální tachografy
Pokud se jedná o digitální tachografy, s výjimkou některých autobusů, které v současné době tachografy nemusely mít zabudované, nebude požadována zpětná montáž do vozidel již uvedených do provozu (registrovaných). Do starších vozidel se digitální tachografy budou montovat jen v případě poruchy a nemožnosti opravy namontovaného analogového tachografu. U autobusů již uvedených do provozu, které budou muset být vybavené tachografem podle nových pravidel, je stanovena lhůta na montáž do 31. prosince 2007.

Pracovní doba řidiče
Mění se také směrnice o pravidlech kontrol. Podle schváleného nařízení musí být počet kontrol pracovních dnů řidičů zvýšen ze současného jednoho procenta na dvě procenta v roce 2008 a na tři procenta v roce 2011. Řidiči také při kontrolách na silnici budou povinni předkládat záznamy o době řízení a odpočinku za delší časové období. V současné době platí, že řidič musí předložit záznamy z běžného týdne a z posledního dne předchozího týdne, v němž řídil. Podle nového nařízení bude nutné předložit záznamové listy z běžného týdne a v předcházejících patnácti dnech. Po 1. lednu 2008 však bude muset předložit záznamy za běžný den a předchozích osmadvaceti dnů.
Pokud jde o samotné změny v dobách řízení a odpočinku, nedochází u nákladní dopravy k zásadním změnám. Denní doba řízení zůstává taková jako dnes, tzn., že řidič bude moci řídit maximálně devět hodin mezi dvěma odpočinky s tím, že nejvýše dvakrát týdně může být řízení prodlouženo na deset hodin. Za pracovní týden, který může mít maximálně šest denních dob řízení, to bude tak jako dnes maximálně 56 hodin, přičemž ale celková doba řízení nesmí přesáhnout 90 hodin za období dvou po sobě následujících týdnů. Po šesti dnech potom musí následovat týdenní doba odpočinku v délce 45 hodin.
Denní doba odpočinku je a bude jedenáct po sobě následujících hodin s tím, že řidič může mít mezi dvěma týdenními dobami odpočinku nanejvýš tři zkrácené denní doby odpočinku na devět hodin. Ve dnech, ve kterých se odpočinek nezkracuje, je možné případně rozdělit odpočinek do dvou časových úseků, z nichž první musí být nepřerušená doba v celkovém trvání nejméně tří hodin a druhý nepřerušená doba v celkovém trvání nejméně devět hodin. Podle zatím platné úpravy může být odpočinek rozdělen do tří úseků, přičemž jeden z nich musí být minimálně osm hodin, ale zároveň se odpočinek prodlužuje na dvanáct hodin.

Celý článek si přečtěte v T&B č. 1/2006


 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz