Projekt SOL pro větší bezpečnost na silnicích a dálnicích  |  Truck produkt  |  Aktuality  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuality » Truck produkt » Projekt SOL pro větší bezpečnost na silnicích a dálnicích

Projekt SOL pro větší bezpečnost na silnicích a dálnicích

 
image2767

pátek, 14. června 2013

Dne 12. června koordinátor české části projektu firma HBH Projekt ve spolupráci s Českou silniční společností uspořádal konferenci, která se konala v radničním klubu Staroměstské radnice. Hlavním tématem byla komplexní strategie bezpečnosti...

 
Dne 12. června koordinátor české části projektu firma HBH Projekt ve spolupráci s Českou silniční společností uspořádal konferenci, která se konala v radničním klubu Staroměstské radnice. Hlavním tématem byla komplexní strategie bezpečnosti silničního provozu, která má ve střední Evropě nedoceněné postavení. Na evropských silnicích a dálnicích dochází každoročně k těžkým újmám na zdraví a na majetku. V těch horších případech při vážných dopravních nehodách lidé zbytečně umírají.

a) 

Projekt SOL je podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Central Europe. Koordinátor projektu SOL v České republice Ing. Jaroslav Heinrich ze společnosti HBH projekt přivítal v úvodu dva hosty ze zahraničí, experty GRSP (Světové partnerství v bezpečnosti silničního provozu), kteří se ujali úvodních přednášek. Kate Mc Mahon připomněla bezpečnost jako téma 4. akčního plánu EU a upozornila na obrovské rozdíly úrovně bezpečnosti v jednotlivých zemích Unie. Zdůraznila význam partnerství a nutnost komplexního přístupu k řešení bezpečnosti na silnicích. Další zahraniční host Chris Lines vystoupil s přednáškou, v níž upozornil na specifika projektu SOL ve střední Evropě. Na příkladu z Londýna připomněl, že je vždy důležité vědět, odkud může přijít pomoc.
Z českých expertů přiblížil projekt v Praze Mgr. Jaroslav Mach z odboru dopravy MHmP – zástupce partnerského města projektu SOL. Často jde o snadno odstranitelné maličkosti, které jsou příčinou zvýšeného nebezpečí vzniku dopravních nehod. Jako příklad uvedl přerůstající zeleň, nevhodně umístěné kontejnery či neviditelné podélné značení. Podle statistiky je v hlavním městě na rozloze 496 km2 v provozu na každých 1000 obyvatel 970 vozidel!
Na příkladu projektu SOL v regionu Liberec byla z úst několika domácích expertů připomenuta nutnost kontinuálního působení na veřejnost. Jedině tak lze docílit zlepšení stavu bezpečnosti. Ing. Josef Mikulík, CSc., předseda bezpečnosti ČSS z Centra dopravního výzkumu ve svém vystoupení navázal na závěry z tiskové konference, která se uskutečnila 11. června na Ministerstvu dopravy ČR a přinesla zdrcující čísla o nehodovosti. Ztráty v důsledku dopravních nehod za rok 2012 dosahují 543 mld. Kč, což je částka několikanásobně vyšší, než je vyčíslení škod způsobených nedávnými povodněmi. Jak konstatoval přednášející: „Rozhodně u nás nemůžeme hovořit o progresivním vývoji bezpečnosti“.
Ekonomické hodnocení následků dopravních nehod ve svém závěrečném vystoupení posoudila Ing. Alena Daňková z Centra dopravního výzkumu. Po přednáškovém cyklu následovalo rozšířené zasedání sekce bezpečnosti České silniční společnosti, kterému předsedal Ing. Josef Mikulík.

Více v Truck&business 3/2013

 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz