Výzvy logistiky: ekologie, sdílení, Big Data, internet věcí, analýza  |  Truck manažer  |  Aktuality  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuality » Truck manažer » Výzvy logistiky: ekologie, sdílení, Big Data, internet věcí, analýza

Výzvy logistiky: ekologie, sdílení, Big Data, internet věcí, analýza

 
logistika

úterý, 21. září 2021

V oblastech logistiky, výroby, dopravy a dodavatelských řetězců dnes probíhá rychlá a bezprecedentní transformace a budoucí rozvoj těchto odvětví závisí na inovacích a zlepšování technologií. Trendy stále naznačují poptávku po co nejrychlejších službách, využívání výhod sdílených skladů, příchod autonomních vozidel, ale i tlak na zlepšování služeb v segmentu B2B. Jaké trendy tedy lze v nejbližší době očekávat?

 

Ekologie v hlavní roli
Ekologické smýšlení přijímá čím dál tím větší část společnosti. Automobilová doprava vždy byla a bude jistou zátěží pro životní prostředí, ale cílem je tuto zátěž co nejvíce snížit. Za účelem dosažení co nejmenší ekologické stopy je potřeba optimalizovat trasy, k čemuž již dnes lze využít moderní technologie. Samozřejmostí jsou vozidla splňující emisní normy nebo alternativní pohony. V celé Evropské unii lze předpokládat, že se tempo elektromobility bude zrychlovat, a to především kvůli stále přísnějším emisním normám. Do roku 2030 se mají emisní limity snížit o 60 % oproti roku 1990.  

Sdílená logistika i sklady
S navyšujícími se objemy zásilek je kladen stále větší důraz na zefektivňování logistických služeb, a tak dochází k propojování i konkurenčních firem za účelem dosažení spokojenosti zákazníka. Firmy využívají sdílené sklady či spolupracují při dopravě. Informační technologie mohou pomoci přepravcům lépe spolupracovat, zvládat i větší objemy zásilek, navigovat řidiče a podávat přesné informace o poloze zboží. Velkým plusem informačních technologií je možnost propojování různých systémů v jeden.

Blockchain a transparentnost
Blockchain je s určitou mírou zjednodušení možné chápat jako distribuovanou informační databázi, která existuje na mnoha počítačích ve stejnou chvíli. S každou novou transakcí je přidán k předchozímu bloku informací další, nový blok opatřený časovou značkou a je bezprostředně sdílen se všemi ostatními počítači v síti. Tak postupně vzniká řetěz jednotlivých bloků, tedy „blockchain“. Tento systém je mimo jiné své výhody vysoce odolný vůči jakýmkoli manipulacím s daty, protože v síti počítačů je celá řada kopií dat. Pro konkrétní představu můžeme připomenout blockchainový software od IBM, který po dvouleté pilotáži před časem nasadila do běžného provozu ve vybraných lokacích společnost Walmart. Tento systém pomáhá prodejcům sledovat pohyb každé hlávky salátu nebo sáčku špenátu pro minimalizaci množství zkaženého nebo kontaminovaného zboží v jejich regálech. Jako test tohoto konceptu bylo použito sledování manga po každou sekundu jeho cesty od samotného stromu, na kterém vyrostlo, přes balení, sklad, distribuční centrum až do finálního místa prodeje, kde se setkává se zákazníkem.

Lidské zdroje
Pokud se jedná o využití lidských zdrojů, jejich role se bude i nadále posouvat od relativně mechanických manuálních činností směrem k operátorskému a manažerskému způsobu práce. V reálném prostoru zaměstnanci uvidí informace o zboží ve svých brýlích s displejem nebo v datových kontaktních čočkách. Podle zobrazovaných barev poznají, který balík mají uchopit, či jim displej napoví, který předmět mají vydat. Tito pracovníci se zařadí do skupiny „skladníci 4.0“, která bude pracovat v rozšířené realitě. V další fázi potom i tyto činnosti budou nahrazovat automatizované systémy, jichž i dnes existuje a vzniká poměrně široká paleta.

Internet věcí
Společným jmenovatelem další úrovně zpracování a využití informací v logistice souvisí s vlastnostmi a daty, které budou věci, tedy zboží a zásilky, schopné nést a sdílet je v navazujících systémech. Investice do oblasti propojení fyzických zařízení, vozidel, domácích spotřebičů a dalších zařízení dlouhodobě meziročně rostou a logistický sektor v jejich využití vidí mimořádnou příležitost. Postupující integrace a kompatibilita komunikačních sítí, výkonné a snadno integrovatelné senzory a aktivní prvky informačních systémů spolu s dostupnými a strukturovatelnými cloudovými úložišti, která umožňují uložení a zpracování velkých objemů dat, jsou v současnosti na úrovni, která v příští dekádě slibuje jeden z evolučních kroků logistického oboru.

Měření dopadů
Řada systémů, technologií a optimalizací pracovních postupů byla a je zaváděna do prakticky všech oblastí logistické činnosti, pro jejich další vývoj a směřování je však podstatné také přijímat strategická rozhodnutí na základě podložených údajů. Pouze s jejich využitím lze kvalifikovaně rozhodnout, které inovace přinášejí očekávaná zlepšení, nebo které je naopak potřeba nahradit jiným řešením. Firmy mají často potíže kvantifikovat a reálně změřit dopad konkrétních technologií na svůj byznys. Měřitelnost dopadu implementace technologií je přitom zásadní pro získání celkového přehledu, možnost optimalizace a zvyšování výkonu jakéhokoli systému.

Celý článek si přečtěte v časopise Truck & business č. 3/21, který si můžete předplatit, nebo ho získáte společně s týdeníkem Ekonom, který vychází 23.9.21

 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz