UDRŽITELNÁ BUDOUCNOST  |  Truck manažer  |  Aktuality  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuality » Truck manažer » UDRŽITELNÁ BUDOUCNOST

UDRŽITELNÁ BUDOUCNOST

 
vw

pátek, 31. března 2023

S výmluvným aktuálním názvem uvedeným v titulu tohoto příspěvku uspořádala společnost Reliant 21. 3. další zajímavou konferenci s podtitulem Člověk a moderní technologie. S nadhledem akci uváděl dnes již zkušený „následník trůnu“ Ing. Miroslav Rumler, který před časem vystřídal ve funkci ředitele svého otce, dosud aktivního zakladatele společnosti Reliant. Průvodce konferencí upoutal v hotelu Panorama v Praze 4 početné publikum jak svým komentářem, tak i výběrem témat a přednášejících. Logické členění konference do tří bloků jsme využili i pro označení jednotlivých kapitol našeho stručného nahlédnutí na pódium přeplněného sálu.

 

Umělá inteligence a člověk
Úvodní přednáška patřila Lubošovi Královi z Katedry počítačů, Centra umělé inteligence FEL, ČVUT v Praze. Filozofický náhled na současný vývoj v oblasti udržitelnosti života na Zemi připomněl na konkrétních příkladech. Mnohé “škodliviny“ lze v četných oblastech lidské činnosti odstranit novými technickými prostředky. Moderní technologie mohou pomáhat jak v zemědělství, lesnictví, tak i v mořském prostředí. Příkladem může být v zemědělství zavádění robotů určených pro ničení plevele.

Technologie a efektivita
Tématu Digitalizace logistických procesů: představy a realita se věnoval ve svém vystoupení Milan Ludvík, Country Manager, ZETES Czech Republic. Připomněl, že relativně nízké investice do robotiky v logistice stačí ke zvýšení produktivity a podstatnému snížení chybovosti.

Nejvíce diskutovaným tématem bylo Vodíková řešení pro energetiku a mobilitu, kterého se ujal Matěj Jakubec, Hydrogen Sales & Business Development, DEVINN. Jeho vystoupení připomnělo jak středoškolskou znalost o nejvíce rozšířeném prvku ve vesmíru s nejvyšší energetickou hustotou na jednotku hmotnosti až po projekt na rekonstrukci vodíkové Tatry H2 (8x8). Přednášející rozebral i nové možnosti skladování.

Příspěvek Michala Vrby, viceprezidenta a vedoucího projektového managementu PROLOGIS nesl název Udržitelný rozvoj a nové technologie v podmínkách logistického developmentu.

Zelená doprava a logistika
Závěrečný blok uvedl Jan Kulhánek, a to přednáškou Ekomobilita. Autor příspěvku pracuje ve funkci ředitele Vendor Finance & Full Service Leasing & Prague Bransch, ČSOB Leasing. V přednášce upozornil na to, že i mobilitu příznivou životnímu prostředí lze vnímat ekonomicky.

Téma Optimalizace a digitalizace přepravních procesů patřila společnosti TIMOCOM, kterou zastupoval manažer Adam Suda.

Společnost 4Trans zaměřenou na finanční podporu firem představil CEO Jaroslav Ton v příspěvku nazvaném 4Trans jako partner pro financování logistiky.

Text: Vlastislav Tůma
Foto: Před hotelem Panorama lákal na akci poutač v podobě nejnovějšího produktu společnosti VW, užitkového ekologického typu ID. Buzz Cargo.

 

 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz